Niet stoer, baby’s leren meer als je op hoge toon met ze praat.

Niet stoer, baby's leren meer als je op hoge toon met ze praat.

Als ouders veel één op één gesprekken voeren met hun baby en daarbij overdreven klanken gebruiken, beantwoordt de baby hun gepraat met relatief veel brabbelgeluiden.
Ook beschikken deze kinderen op 2-jarige leeftijd over een grotere woordenschat dan kinderen waartegen maar weinig in ‘baby taal’ is gesproken.
Dit volgens onderzoekers van de Universiteit van Washington.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 26 baby’s een vest te laten dragen met ingebouwde apparatuur voor geluidsopnames.
Met behulp van de speciale kleding werden gedurende een periode van vier dagen gesprekken opgenomen tussen de ouders en de kinderen. De wetenschappers analyseerden deze interacties. Ze brachten in kaart hoe vaak er tegen de kinderen werd gesproken, door wie, en op welke toon er werd gepraat.
Op 2-jarige leeftijd vond er een vervolgonderzoek plaats, waarbij ouders een vragenlijst invulden over de woordenschat van hun kinderen.

Uit het onderzoek bleek dat baby’s waartegen veel op overdreven toon werd geproken, de zogenaamde baby taal, relatief veel terug brabbelden. Deze kinderen hadden op 2-jarige leeftijd een woordenschat van gemiddeld 433 woorden.
De kinderen die maar weinig werden aangesproken in ‘baby taal’ beschikten als peuter over een woordenschat van gemiddeld 169 woorden.
Volgens onderzoekster Nairán Ramírez-Esparza kunnen ouders van jonge kinderen hun voordeel doen met de onderzoeksresultaten.
“Sommige ouderen praten van nature in een babytaal tegen hun kinderen, maar andere zijn wat stiller en praten niet zo veel”, verklaart ze. “Uit ons onderzoek blijkt dat het loont om veel te praten.”
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis


Ballsy blog